Kestääkö alihankintaketju, jos jotain tapahtuu?

Kotimaista huoltovarmuutta ja alihankintaketjujen luotettavuutta on koeteltu 2020-luvulla ensin koronaviruspandemian ja sitten Ukrainan sodan myötä. Kansainväliset kriisit ovat paljastaneet, että pitkät globaalit alihankintaketjut ovat haavoittuvia. Millog Marine & Power haastaa meri- ja moottoriteollisuuden toimijat tarkastelemaan omia toimitusketjujaan.

Alihankkijat ovat nykyään erikoistuneet usein hyvin kapeaan alaan ja toimitusketjut ovat venyneet pitkiksi. Samalla häiriötilanteiden riski on kasvanut. Kaluston ja koneiden lähetys ulkomaille nostaa kustannuksia ja tuo epävarmuutta aikatauluihin. Koska varustamojen liikennöinti on aikataulutettu hyvin tiukaksi, osien saatavuuteen tai huoltoketjuihin ei saisi tulla katkoksia.

Koronapandemia sai osan yrityksistä tekemään muutoksia, joilla ne pyrkivät välttämään toimitusketjujen häiriöitä. Monet yritykset ovat etsineet vaihtoehtoisia toimittajakumppaneita ja kohdistaneet ostojaan Suomeen, ja Ukrainan sodan sekä
varautumissuunnittelun yleistymisen myötä tämän kehityksen voidaan odottaa vain kiihtyvän.

Suomessa uudislaivojen rakentaminen ja meritekniikan huoltopalvelut ovat kuitenkin toistaiseksi pitkälle ketjuttuneita, ja Suomen suurimmilla telakoilla palveluita tuotetaan lähes yksinomaan alihankintana ja usein ulkomaisen työvoiman turvin. Normaalioloissa palvelu on jatkuvaa, mutta kestääkö tilanne häiriöitä?

Halpa hinta vai luotettavuus?

Kansainvälisiltä markkinoilta hankittu kunnossapitopalvelu saattaa olla edullisin, mutta huokea hinta ei kompensoi huoltokumppanin luotettavuutta poikkeusoloissa, toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä tai vaikkapa puutteellisesta kielitaidosta johtuvia epäselvyyksiä. Valinta on myös eettinen: kotimaisia kumppaneita suosimalla raha pysyy
Suomessa.

Syyskuussa 2022 toimintansa aloittanut Millog Marine & Power asettuu kokoluokaltaan pienten ja erikoistuneiden tekijöiden sekä monikansallisten huoltojättien välimaastoon. Millog Marine & Power syntyi, kun pitkän linjan asiantuntijayritykset Western Shipyard, Laivakone ja Hämeen Diesel yhdistyivät.

– Tämän kokoista meri- ja moottoritekniikan asiantuntijaa ei Suomessa ole ollut. Olemme ainoa suomalainen tämän profiilin ketterä toimija, jolla on oma telakka, dieselmoottoreiden ja vaihteistojen huolto sekä laivakonekorjaamo. Palvelumme on
Suomen tasolla ainutlaatuisen kokonaisvaltaista: kauttamme saa yhden luukun periaatteella likipitäen kaikki laivojen ja moottorien kunnossapitoon liittyvät palvelut, Millog Marine & Powerin toimitusjohtaja Janne Sirviö kertoo.

Kenttähuolto vastaa akuutteihinkin tarpeisiin

Millog Marine & Powerin erityinen vahvuus on ketterä kenttähuolto, jonka ansiosta asiakkaat saavat palveluja suoraan liikenteessä, satamissa tai missä tahansa myös telakointien ulkopuolella.

– Meillä on avainpalveluissamme oma kotimainen henkilökunta, ja voimme tarjota turvaselvitetyt työntekijät sitä edellyttäviin projekteihin. Työntekijämme palvelevat myös poikkeusolojen aikana. Laadukas kumppaniverkostomme täydentää palveluamme ja osaamistamme. Valitsemme verkostoon vastuullisia kumppaneita, jotka sopivat
palvelumalliimme – nopeus, joustavuus ja läpinäkyvyys ovat arvoja, joista emme tingi, Millog Marine & Powerin projektipäällikkö Markus Mäkinen sanoo.

Laivojen henkilöstömäärät ovat maailmanlaajuisesti laskeneet jo pitkään. Kauppalaivoilla on vuosi vuodelta vähemmän omaa kone- ja huolto-osaamista. Laivoja huolletaan liikenteessä tarpeen vaatiessa oman henkilöstön voimin, mutta tämä voi muuttua Millog Marine & Powerin kenttähuollon kaltaisten palvelujen yleistyessä.

– Tekniikan kehittyessä oman huoltohenkilöstön tarve on vähentynyt, ja varustamoille on monessa tapauksessa kustannustehokkaampaa hankkia huolto ostopalveluna. Vaikka laivat liikkuisivat itsestään, tarvitaan silti osaavaa työvoimaa pitämään huolta koneista ja alusten toimintavarmuudesta.

Kysy lisää!

Markus Mäkinen

Kenttähuolto, laivatekniikka